### 2018-19 അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും physicscare- ന്റെ ആശംസകള്‍ . ### ### ### ###

SSLC DATA ENTRY
i - Exam Portal

Monday, February 12, 2018

2018 വര്‍ഷത്തെ SSLC Model IT പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യശേഖരം


   2018 വര്‍ഷത്തെ SSLC Model IT പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യശേഖരം തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHSS ലെ IT ക്ലബിന് വേണ്ടി ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍ ശേഖരിച്ച പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് ചുവടെ ലിങ്കുകളില്‍. ഈ വര്‍ഷത്തെ മോഡല്‍ ITപരീക്ഷയുടെ മലയാളം , ഇംഗ്ലീഷ് , തമിഴ് മീഡിയങ്ങളുടെ Objective,Short Answer തിയറി ചോദ്യങ്ങളും പ്രാക്‌ടിക്കല്‍ പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഈ ശേഖരത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇവ ശേഖരിച്ച് അയച്ച് തന്ന പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി

  • IT Model Theory Questions(Objective)  : Mal : Eng : Tamil
  • IT Model Theory Questions(Short Answer): Mal : Eng : Tamil
  • IT Model Practical Questions(Practical)    : Mal : Eng : Tamil

No comments:

Post a Comment