### 2018-19 അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും physicscare- ന്റെ ആശംസകള്‍ . ### ### ### ###

SSLC DATA ENTRY
i - Exam Portal

Tuesday, September 12, 2017

പവർ പ്രേഷണവും വിതരണവും - PRESENTATION


പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് നാലാം അധ്യായത്തിലെ പവർ പ്രേഷണവും വിതരണവും എന്ന പാഠ ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഐ സി ടി പഠന സഹായി പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി സര് പങ്കു വെക്കുന്നത്


PRESENTATION FILE DOWNLOAD 
extract the downloaded file and use. 

1 comment:

  1. Very informative material, please keep posting these resources and if you want to check your result then click here

    ReplyDelete